Vilkår for bruk av Best in Test

1. Definisjoner

1.1 Best in Test:

Best in Test er et registrert aksjeselskap med navnet Best in Test Norway AS

1.2 Vilkår For Bruk:

Generelle vilkår og betingelser for bruk av Best in Test

1.3 Nettside:

Nettsidene er under eksklusiv eie av Best in Test, inkludert alle nettsider som ligger under domenene; som bedrifters egne publiseringssider under Best in Test og søstersider/bannere som er viderekoblet.

1.4 Bedriften:

Parten som inngår en avtale med Best in Test og som er relevant bruker av tjenestene levert av Best in Test.

1.5 Kunden:

Parten som Bedriften har sendt en forespørsel om vurdering til, eller den som har mottatt forespørsel om å vurdere Bedriften ved bruk av nettsiden eller den som er relevant for å gi sin evaluering av Bedriften.

1.6 Vurdering/Evaluering:

Kundens evaluering av bedriften.

1.7 Avtale:

Avtalen og Vilkår For Bruk trer først i kraft når Bedriften registrerer sin informasjon og ved innlogging/bruk av registrerte konto/tjeneste (utvidet bruk).

1.8 Tjeneste(r) (utvidet bruk):

Dette gjelder tilgang til medlemsinnlogging på Best in Tests nettsider ved bruk av nettbasert innlogging og bruk av alle inkluderte tjenester.

1.9 Brukerinformasjon:

Best in Test definerer brukerinformasjon som ditt personlige brukernavn (e-postadresse) kombinert med ditt valgte passord for Best in Test.

1.10 Innhold:

All informasjon gitt på Best in Tests nettsider inkludert enhver vurdering som har blitt gitt av bedrifter basert på kundens ønske og vurderinger som har blitt gitt på kundens eget skjønn.


2. Etablering av avtale

2.1 Avtalen er etablert etter at betaling er gjennomført på Best in Tests nettsider og etter at Bedriften har godkjent Vilkår For Bruk for Best in Test.


3. Betingelser for akseptabel bruk

3.1 Ved å godkjenne Vilkår For Bruk før betalingsprosedyre er Bedriften enig i Vilkår For Bruk for Best in Test og følgende betingelser for akseptabel bruk:

3.1.2 Best in Test kan ikke garantere tapt data. Bedriften er til en hver tid alene ansvarlig for periodisk eksport av samlet data til et sikkert sted (backup).

3.1.3 Bedriften vil ikke bidra til noe budskap via Best in Tests nettsider som kan være ulovlig, truende, ødeleggende, vulgært, krenkende, diskriminerende, nedsettende, pornografisk, uhøflig, kjønnsdiskriminerende, eller andre ikke-akseptable former innenfor de norske verdier og standarder.

3.1.4 Bedriften vil ikke bruke reklame, eller promotere budskap av ulovlige produkter eller tjenester, eller plassere noe innhold tilknyttet annens opphavsrett eller en annens eie enn Bedriften i seg selv.

3.1.5 Bedriften vil håndtere all personlig informasjon om kunder som fortrolig og vil aldri distribuere dette til tredjepart uten uttrykkelig samtykke (og for personer under en alder av 18 verge)

3.1.6 Bedriften vil ikke samle inn informasjon eller vurderinger av personer under 13 år.

3.1.7 Når Bedriften kontakter en Kunde som respons til (ufullstendig) vurdering , gjelder det at språket som brukes alltid bør være hensiktsmessig og ikke : ulovlig, truende, ødeleggende, vulgær, krenkende, diskriminerende, nedsettende, pornografisk, uhøflig, kjønnsdiskriminerende eller andre ikke-akseptable former.

3.2 Betingelser for akseptabel bruk i henhold til punkt 3 skal alltid følges av Bedriften. Bedriften er ansvarlig for eventuelle skader som kan være forårsaket ved å bryte betingelsene for akseptabel bruk og Best in Test kan holde Bedriften ansvarlig for disse skadene.


4. Generelt

4.1 Best in Test forsøker til enhver tid å sikre at innholdet på nettstedet er så komplett og oppdatert som mulig . Men Best in Test gir ingen garanti med hensyn til nøyaktighet og pålitelighet av informasjonen på nettsiden overhodet.

4.2 Best in Test forbeholder seg retten til å endre Vilkår For Bruk når som helst. De nåværende Vilkår For Bruk er alltid tilgjengelig på nettstedet til Best in Test.


5. Anvendbarhet

5.1 Ethvert kjøp, eller andre forhold fra Bedriften er bare aktuelt når de er akseptert av Best in Test skriftlig. I alle andre tilfeller, gjelder ikke salget/forholdet.

5.2 Vilkår For Bruk av Best in Test er aktuelt for alle avtaler som er inngått med Best in Test.

5.3 Hvis en bestemmelse i denne avtalen gjort med dere blir kjent ugyldig, skal resten av denne avtalen fortsette med full kraft og effekt.


6. Forsyning av tjenesten(e)

6.1 Best in Test er berettiget til enhver tid å endre, og / eller for å gjøre forbedringer ved tjenestene når Best in Test velger dette.

6.2 Ved (tekniske) problemer har Best in Test rett til å blokkere eller begrense tilgang til tjenesten(e) hvis Best in Test anser dette nødvendig for at (teknisk) problem skal kunne løses. Best in Test er ikke pliktet å varsle Bedriften på forhånd.

6.3 Best in Test er berettiget til å blokkere eller begrense tilgang til tjenesten(e) ved vedlikeholdsarbeid hvis Best in Test anser dette nødvendig for at (teknisk) problem som skal løses. Best in Test er ikke pliktet å varsle Bedriften på forhånd.

6.4 Hvis Best in Test, grunnet (tekniske) problemer eller vedlikeholdsarbeid ved tjenesten(e) og er midlertidig eller fullstendig blokkert har ikke Bedriften rettigheter ifht. refusjon av sin abonnementsavgift, dersom tilgangen som følge av en feil eller vedlikehold er gjenopprettet i løpet av 12 måneder. Selvfølgelig, vil perioden av kontrakten forlenges (gratis) for hele perioden blokkeringen/begrensningen varte.

6.5 Best in Test har rett til å slette vurderinger til enhver tid .

6.6 Bedriften er enig i at all kommunikasjon mellom deg som bruker og Best in Test vil foregå ved hjelp av nettsiden til Best in Test og / eller e-post.

6.7 Bedriften har ansvar for å ha nødvendig maskinvare og programvare, konfigurasjon, kompatibilitet, tilkobling og andre mulige eksterne enheter som gir adgang til og til bruk av tjenesten. Best in Test tilstreber å støtte de mest brukte (nyere) nettleser(e), og sier eksplisitt at ikke alle nettlesere støttes.

6.8 Best in Test kan ikke til enhver tid garantere ubegrenset tilgang til tjenesten(e) på nettsiden da Best in Test er delvis avhengig av tredjeparter og tekniske anlegg.

6.9 Gjennom systemet (tjenester) av Best in Test blir ulike e-postmeldinger sendt. For alle e-postmeldinger som sendes fra Best in Test kan Best in Test aldri sikre at 100% av e-postmeldingene vil komme frem til mottaker(e) (kunder) fordi vi ikke har noen innflytelse på e-post konfigurasjon fra kunden side. Best in Test kan ikke holdes ansvarlig for dette, og dette kan derfor ikke gjelde som et grunnlag for refusjon av abonnementsavgift og / eller oppløsning av avtalen. I tillegg kan Best in Test ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader og / eller følgeskader som følge av e-postmeldinger som sendes fra Best in Test som ikke kommer frem eller som kommer i større antall enn det er ment å være.


7. Data, konfidensialitet og personvern

7.1 Best in Test vil, med mindre rettslig pålegg, ikke gi noen personlige data som har blitt levert av Bedriften uten samtykke fra Bedriften til en tredjepart, med mindre dette er nødvendig for videreføring av tjenesten(e).

7.2 Bedriften gir tillatelse til Best in Test om å handle på en måte som er nødvendig for vedlikehold og utnyttelse av tjenesten(e). Bedriften gir også tillatelse til å registrere eventuelle kundedata (e-postadresser) som er nødvendige for vedlikehold og utnyttelse av tjenesten(e).

7.3 Best in Test har gjort svært mye for å sørge for tjenestenes sikkerhet, men kan ikke gi noen garanti for dette. I lys av de risikoer som er knyttet til bruk av internett og e-post, kan Best in Test ikke garantere konfidensialitet og pålitelighet av personlige data og meldinger (e-post).

7.4 Når Bedriften mistenker at hans eller hennes konto blir feilaktig brukt for tjenesten(e) av Best in Test, kan Bedriften rapportere dette ved å skrive en e-post til Best in Test. Best in Test er ikke ansvarlig for eventuelle skader som kan følge av feilaktig bruk.


8. Varighet og oppsigelse

8.1 Alle avtaler med Best in Test vil bli utvidet uten varsling for samme periode som sist utvidet/startet.

8.2 . Oppsigelse gjøres ved å sende en e-postmelding til Best in Test senest 3 måneder før utløpet av avtalen.

8.3 Best in Test er berettiget til å avslutte avtalen og / eller alle tjenestene når som helst uten å oppgi noen grunn. Best in Test er ikke ansvarlig for eventuelle skader for Bedriften.

8.4 . Best in Test er tillatt å oppbevare kundedata i det uendelige etter oppsigelse for forsvarlig vedlikehold og utnyttelse av tjenesten(e).


9. Ansvar, sikring og risiko

9.1 Best in Test er kun ansvarlig for direkte skader. Hvis Best in Test er ansvarlig for direkte tap, er det begrenset til maksimum fakturaverdi (verdien av 1 årsabonnement), i hvert fall til den del av de tjenestene som forpliktelsen gjelder, oppad til den delen som allerede er betalt til Best in Test.

9.2 Bedriften sikrer Best in Test fra alle krav fra tredjeparter, basert på eventuelle påstander om at gjennomføringen av Bedriften krenker rettighetene til tredjeparter. Bedriften skal også sikre Best in Test fra alle kostnader (inkludert saksomkostninger og utgifter til juridisk bistand) om nødvendig.

9.3 Best in Test er aldri ansvarlig for eventuelle skader som er et resultat av uriktige eller ufullstendige opplysninger på nettsiden.

9.4 Best in Test er ikke ansvarlig for indirekte skader, som for eksempel: å lage (feilaktige) beslutninger på grunnlag av eventuelle innsamlede data, dårlig omdømme og tap av fortjeneste og tap av data / samlede rapporter eller andre former for skade.

9.5 Bedriften godtar å ikke holde Best in Test, relaterte partnere og / eller tredjeparter ansvarlig for eventuelle skader eller kostnader som har påløpt etter bruk av tjenesten(e) som tilbys av Best in Test.

9.6 Best in Test kan aldri holdes ansvarlig for metoden å samle vurderinger og innholdet av vurderingene av kunder eller eventuelle kunder som tilbys å vurdere Bedriften ved hjelp av tjenesten(e) fra Best in Test. Best in Test kan aldri holdes ansvarlig for innholdet i vurderinger om eventuelle Bedrifter kundene selv har avgitt vurdering (dvs. ikke etter å ha blitt invitert av selskapet). Best in Test kan aldri holdes ansvarlig for vurderingenes innhold som omhandler Bedriftens Kunder hvor Kundene er blitt invitert av Bedriften. Samtidig kan Best in Test aldri holdes ansvarlig for følgeskader basert på Bedriftens resultater.

9.7 Bedriften skal bære risikoen for bruk av tjenesten(e) som er gitt av Best in Test og bruken av disse i sin organisasjon. Dette inkluderer også nedlastbare datafiler. Bedriften er også ansvarlig for kontroll-og sikkerhetsrutiner og en tilstrekkelig systemadministrasjon.

9.8 Best in Test er ikke nå og heller ikke i fremtiden ansvarlig for eventuelle skader, kostnader, feil, komplikasjoner eller ikke-tilgjengeligheten av tilgang til området, tap av vurderinger og / eller nedlasting av datafiler.

9.9 Best in Test er ikke nå, og heller ikke i fremtiden ansvarlig for eventuelle skader eller kostnader som er et resultat av misbruk av brukerdata (brukernavn og passord).

9.10 Best in Test kan holde Bedriften ansvarlig for eventuelle skader som Best in Test eller en tredjepart erfarer ved misbruk av Bedriftens (bruker)data av Bedriften eller en tredjepart.


10. Bedriftens forpliktelser

10.1 Bedriften er fullt ut ansvarlig for bruken av tjenesten(e), levert av Best in Test, herunder forvaltning av sine brukerdata. Ulovlig og feilaktig bruk av tjenesten(e) er på Bedriftens ansvar og risiko. I denne sammenheng er det ansvaret til Bedriften å bruke lovlige søkeord som forbedrer gjenkjenning i søkemotorene. Bruken av andres merkenavn er av disse grunner ikke tillatt. Bedriften kan holdes ansvarlig ved overtredelse.

10.2 Bedriften kan ikke bruke tjenesten(e) levert av Best in Test for å begå noen lovbrudd. Underlagt misbruk, gjelder for eksempel: ikke-godkjent datatilgang ("hacking") via tjenesten(e) eller Internett, ødeleggelse, skadende eller ødeleggende systemer (DOS-angrep), spredning av virus eller tasteloggere gjennom nettstedet til Best in Test eller sending av såkalte "e-post bomber" er inkludert.

10.3 Bedriften godkjenner å bare invitere kunder som har brukt en tjeneste eller kjøpt et produkt av Bedriften og som kan vise dette ved behov med et avtalt møte og dermed objektivt kan gi en gjennomgang av Bedriften. Dette gjelder også for Kundens vurderinger av Bedriften som ikke har blitt forespurt av Bedriften og hvor Kunden har blitt feilaktig navngitt på nettsiden. Alt dette basert på lovpålagte anti-spam jf. norsk lov (markedsføringsloven). Bedriften kan bli belastet for eventuelle erstatningskrav som følge av manglende overholdelse av reglene.

10.4 Bedriften sier seg enig at tjenesten(e) av Best in Test er brukt på en måte som var lik intensjonen.


11. Immaterielle rettigheter

11.1 All opphavsrett og intellektuelle rettigheter og / eller industrielle rettigheter som kan brukes i forbindelse med tjenesten(e) tilhører Best in Test.

11.2 Best in Test har en evigvarende, ubegrenset, verdensomspennende og ugjenkallelig rett til å bruke en vurdering i forbindelse med sin virksomhet, for å tilpasse seg, kopiere eller ved enhver anledning for utvikling til fremtidige medier uten rojalitet eller annen kompensasjon.

11.3 Bedriften har ikke lov til å publisere, offentliggjøre, overføre eller bruke en vurdering på annen lignende tjeneste(r) som er lik Best in Test uten skriftlig samtykke fra Best in Test.


12. Avsluttende bestemmelser

12.1 I denne avtalen mellom Best in Test og Bedriften er det norsk lov som gjelder. Eventuelle tvister vil være underlagt jurisdiksjonen til en rettsinstans i Oslo.

12.2 Hvis en bestemmelse i denne avtalen blir kjent ugyldig, skal resten av denne avtalen fortsette med full kraft og effekt. Til enhver tid vil handlinger være i henhold til "ånden" av denne avtalen.

12.3 Alt innhold som ikke uttrykkelig er gitt i disse vilkår, er opphavsrettslig beskyttet.

If you have any questions please do not hesitate to contact us

Contact Us

Varselmelding

Ferdig

Vennligst vent...

Systemmelding

Ferdig